بیت Synthwave با آهنگ سازی uouou بنام uiou

عنوان
uiou
آهنگ ساز
uouou
ژانر
Synthwave
زمان
-1:-2
کد
uouou


. تعداد بازدید: 317 بار . گزارش مشکل

استفاده از این اثر با شرط ذکر نام آهنگساز و نام موزیک بیت امکان پذیر است.  نظرات